Tiêu chuẩn SSOP là gì? Khác nhau giữa SSOP và GMP

Tiêu chuẩn SSOP LÀ GÌ? Khác nhau giữa SSOP và GMP

Tiêu chuẩn SSOP là một trong những tiêu chuẩn để thẩm định và đánh giá phòng sạch theo yêu cầu tiên quyết cần đảm bảo trong ISO 22000/HACCP mà mỗi doanh nghiệp cần đáp ứng nhằm duy trì được khả năng giảm thiểu tối đa nguy cơ liên quan tới an toàn thực phẩm. Cùng chúng tôi tìm hiểu SSOP là gì? Và sự khác biệt giữa SSOP và GMP là những kiến thức cơ bản song quan trọng mà mỗi doanh nghiệp, từng đơn vị cần nắm bắt đầy đủ.

Tiêu chuẩn SSOP là gì?

Tiêu chuẩn SSOP là gì?

SSOP – Sanitation Standard Operating Procedures chính là quy trình vận hành vệ sinh theo tiêu chuẩn được quy định cụ thể, bởi các cơ quan có thẩm quyền. Trong đó SSOP sẽ là tập hợp đầy đủ toàn bộ các hướng dẫn một cách chi tiết ở dạng văn bản, được tiến hành ghi chép những hoạt động thường ngày có liên quan trực tiếp tới vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, trong một nhà máy, một dây chuyền sản xuất thực phẩm.

Đặc trưng cơ bản và quan trọng của SSOP cụ thể mà chúng ta có thể tìm hiểu và xác định đó chính là:

 • Đảm bảo sự đơn giản, dễ hiểu và súc tích ở mức tối đa.
 • Thể hiện một cách chi tiết nhằm cung cấp đầy đủ, rõ ràng cụ thể từng bước để mỗi người dễ dàng trong việc áp dụng, thực hiện chuẩn xác nhất.
 • Đảm bảo được sự cụ thể, có khả năng thể hiện chính xác và đúng dựa trên các hoạt động thực tế trong một cơ sở sản xuất nhất định.
 • Được kiểm soát và tiến hành đánh giá thường xuyên nhằm đem tới khả năng cập nhật kịp thời, cũng đảm bảo được tính chính xác dựa trên tình hình thực tế của mỗi doanh nghiệp.

Những lợi ích khi dùng SSOP cho doanh nghiệp

SSOP trong các doanh nghiệp khi được chú trọng, tuân thủ đầy đủ mang tới nhiều giá trị, nhiều lợi ích. Đối với việc quản lý an toàn thực phẩm, kiểm soát hoạt động sản xuất sẽ được đảm bảo tốt hơn, ở nhiều khía cạnh khác nhau như:

 • Mang tới khả năng giúp tăng cường hiệu quả cho hệ thống chứng nhận HACCP cho các doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ giúp giảm đáng kể số lượng các điểm kiểm soát giới hạn CCP bên trong tiêu chuẩn HACCP.
 • Có khả năng đưa vào áp dụng tốt cùng với GMP (tham khảo thêm về tiêu chuẩn GMP tại https://gmpgroups.com.vn/) ngay cả trong trường hợp doanh nghiệp không có HACCP.
 • Hiệu quả trong việc nâng cao đáng kể chất lượng, cũng như an toàn cho từng phẩm khi cung cấp ra thị trường.
 • Lợi ích trong việc giảm thiểu số lượng thực phẩm bị thu hồi, giảm thiểu được chi phí phát sinh.
 • Khả năng giúp tiết kiệm được công sức, thời gian trong hoạt động sản xuất của mỗi doanh nghiệp.
 • Người lao động thuận lợi, chủ động hơn trong việc triển khai công việc của mình. Thời gian, yêu cầu về vật chất, hay các hạng mục công việc lúc này sẽ được xây dựng, thiết lập rõ ràng và cụ thể.
 • Hiệu quả trong việc hỗ trợ cho hoạt động kiểm toán ngay trong nội bộ. Việc kiểm tra khi kiểm toán thủ tục, chương trình của nhà máy được thực hiện tốt hơn.
 • Lợi ích trong việc nâng cao đáng kể độ tin cậy của khách hàng, đối tác, là cách nâng cao uy tín và sự chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.
 • Áp dụng SSOP trong hoạt động sản xuất là một biện pháp hữu hiệu trong việc phòng vệ về mặt pháp lý khi xuất hiện khiếu nại có liên quan tới an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp ra thị trường.

Các tiêu chuẩn cơ bản trong SSOP là gì?

Theo dịch vụ tư vấn thiết kế dây chuyền sản xuất thì tiêu chuẩn SSOP sẽ bao gồm đầy đủ các quy phạm về hoạt động vệ sinh, cũng như những thủ tục nhằm kiểm soát tốt được hoạt động vệ sinh. Trong đó, cụ thể các nội dung trong tiêu chuẩn cơ bản của quy định SSOP sẽ là:

 • SSOP 1: Quy định về nguồn nước.
 • SSOP 2: Quy định về nước đá.
 • SSOP 3: Quy định về những bề mặt có tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
 • SSOP 4: Quy định về ngăn ngừa tình trạng nhiễm chéo.
 • SSOP 5: Quy định về vệ sinh cá nhân.
 • SSOP 6: Quy định về bảo vệ các sản phẩm không bị tình trạng nhiễm bẩn.
 • SSOP 7: Quy định về sử dụng cũng như bảo quản các hóa chất trong sản xuất.
 • SSOP 8: Quy định về sức khỏe chung cho người lao động.
 • SSOP 9: Quy định về kiểm soát các động vật có khả năng gây hại.
 • SSOP 10: Quy định về chất thải.
 • SSOP 11: Quy định về việc thu hồi sản phẩm.

Tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm cụ thể của từng sản phẩm, cũng như quy trình sản xuất, chế biến đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần thay đổi, điều chỉnh các tiêu chuẩn SSOP sao cho phù hợp nhất. Lúc đó, đảm bảo hoạt động sản xuất đạt tiêu chuẩn, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao được đảm bảo tốt như yêu cầu.

Khác nhau giữa SSOP và GMP là gì?

Khác nhau giữa SSOP và GMP là gì?

SSOP và GMP sở hữu những đặc điểm khác biệt nhất định đòi hỏi từng doanh nghiệp phải phân biệt rõ ràng và cụ thể. Nhờ đó, việc áp dụng các tiêu chuẩn trong hoạt động sản xuất mới có được sự phù hợp, chính xác và đem lại hiệu quả cao tối đa. Cụ thể khác biệt cơ bản giữa SSOP và GMP chính là:

SSOP GMP
Khái niệm SSOP là quy trình vận hành, kiểm soát vệ sinh theo tiêu chuẩn. Đây là khái niệm thuộc quy phạm về vệ sinh trong hoạt động sản xuất thực phẩm. GMP là hệ thống tổng hợp toàn bộ các tiêu chuẩn về thực hành sản xuất theo đúng quy trình, đúng quy trình. Đây là khái niệm liên quan tới quy phạm sản xuất.
Phạm vi áp dụng chính
 • Áp dụng với người lao động
 • Ứng dụng trong các nhà xưởng
 • Ứng dụng với trang thiết bị
 • Áp dụng với các hoạt động vệ sinh sản xuất, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân của người lao động.
 • Áp dụng trong chất lượng và vệ sinh an toàn của từng sản phẩm thực phẩm sau khi sản xuất.
 • Quy định áp dụng trong từng công đoạn chế biến, sản xuất sản phẩm.
 • Được áp dụng trong các công đoạn khi thực hiện việc tiếp nhận thành phầm sau khi hoàn thiện.
Mục tiêu của việc kiểm soát Những quy phạm liên quan trực tiếp tới vấn đề vệ sinh đảm bảo đáp ứng tốt cho những yêu cầu chung, cụ thể trong GMP. Những quy định được đưa ra đảm bảo đáp ứng tốt cho những yêu cầu vệ sinh chung cơ bản nhất. Đảm bảo có biện pháp giúp ngăn ngừa tình trạng lây nhiễm chéo trong thực phẩm xảy ra xuất phát từ điều kiện vệ sinh không đảm bảo.
Nội dung Đáp ứng đầy đủ 11 tiêu chuẩn cần thiết về: an toàn nguồn nước, an toàn nước đá, hay các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, vệ sinh cá nhân, ngăn ngừa tình trạng lây nhiễm chéo, sử dụng và bảo quản hóa chất, sức khỏe cho người lao đông, kiểm soát được động vật gây hại, chất thải, bảo vệ sản phẩm không nghiễm bẩn, thu hồi sản phẩm. Tuân thủ theo 4 bước cơ bản cần đảm bảo trong GMP sẽ là:

 • Mô tả yêu cầu quy trình, kỹ thuật trong chế biến theo từng công đoạn.
 • Cung cấp lý do rõ ràng và cụ thể trong thực hiện yêu cầu, hay một quy trình kỹ thuật đã được mô tả cụ thể.
 • Thực hiện chuẩn xác từng thao tác trong từng công đoạn nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn sức khỏe khi sử dụng.
 • Thực hiện, giám sát tuân thủ GMP cần được phân công chi tiết, cụ thể cho từng đối tượng.
Quy trình vận hành Thể hiện dưới dạng văn bản một cách chi tiết và cụ thể Thực hiện trong quy trình SSOP, cung cấp thông tin trong hướng dẫn hoạt động chi tiết.
Vai trò Có nhiệm vụ giúp tăng hiệu quả đáng kể cho hệ thống HACCP, đông thời giảm số lượng điểm kiểm soát tới hạn của CCP, được áp dụng tốt cùng GMP ngay cả trong trường hợp không áp dụng HACCP. Kiểm soát tốt chất lượng và an toàn cho từng sản phẩm khi cung cấp ra thị trường, giúp giảm thiểu tối đa chi phí và tăng được hiệu quả trong hoạt động sản xuất, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh tối đa cho doanh nghiệp.

SSOP là gì? Và điểm khác biệt với GMP là những thông tin cơ bản song hết sức quan trọng mà mỗi doanh nghiệp cần nắm rõ. Tìm hiểu thông tin chi tiết giúp mỗi đơn vị có được sự chủ động trong hoàn thiện, nâng cao hoạt động sản xuất.