Hội nghị

Phòng Hàng Hải của Panama

Là một tổ chức theo dõi nguồn gốc của nó từ khi bắt đầu hoạt động của kênh đào Panama, gần 100 năm trước, Phòng Hàng Hải Panama đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng của ngành dịch vụ phụ trợ hàng hải và mở rộng các dịch vụ mà các luật sư hàng hải và Các cơ quan vận chuyển cung cấp cho ngành công nghiệp vận chuyển trên toàn thế giới.

Sự tăng trưởng này chắc chắn đã giúp làm cho Panama thành một trung tâm khu vực để mua các sản phẩm và dịch vụ và nền tảng logistics tự đảm bảo. Tuy nhiên, phần lớn thành công đó là sự nhiệt tình và tin tưởng của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, mặc dù hiện tại vẫn còn nhiều bất ổn về mặt pháp lý và hoạt động, nhưng đã quyết định thành lập doanh nghiệp tại địa phương và trở thành một phần của cộng đồng.

Ngành hàng hải Panama đã phát triển ngày càng tăng trong suốt mười năm qua, do sự phát triển của các cảng ở cả hai phía của Isthmus, cũng như sự vượt trội của Canal đối với thương mại thế giới và ảnh hưởng của nó đối với ngành dịch vụ phụ trợ địa phương . Cụm đang phát triển mạnh mẽ và nhiều dịch vụ mới và tinh vi hơn được cung cấp cho các tàu quá cảnh và các tàu ghé cảng của chúng tôi trên các cảng cuối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương hơn bao giờ hết.

Với hơn 180 công ty thành viên, Phòng Hàng Hải Panama đã trở thành một địa điểm lắng nghe, một trung tâm tư vấn, một diễn đàn đảm bảo đúng môi trường pháp lý, quy định và thủ tục, để các doanh nghiệp có thể tiếp tục phát triển và thịnh vượng, qua đó góp phần vào GDP của đất nước và, quan trọng nhất, là tạo nhiều việc làm hơn.

Chúng tôi hy vọng bạn chấp nhận chào đón nồng nhiệt và trân trọng của chúng tôi, hy vọng thông qua các thông tin bạn tìm thấy ở đây, bạn sẽ hiểu về tổ chức và thành viên của chúng tôi tốt hơn, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa sẽ dẫn chúng ta đến một mối quan hệ lâu dài. Xin vui lòng, cảm thấy tự do để giới thiệu bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu bất kỳ thông tin bổ sung mà bạn có thể yêu cầu từ chúng tôi-chúng tôi sẽ được vui mừng đáp ứng tốt nhất có thể.

Hiệp hội Luật Hàng hải Panama (APADEMAR)

 

Hiệp hội Luật Hàng hải Panaman (APADEMAR) là một hiệp hội phi lợi nhuận tập trung vào các hoạt động luật sư hàng hải trong lĩnh vực luật hàng hải. Là một guild hoạt động, duy trì sự tham gia liên tục trong cuộc sống quốc gia, chúng tôi đã gợi ý đưa ra các quy tắc khác nhau mà cuối cùng đã trở thành luật của nước Cộng hoà, đóng góp rất lớn cho sự phát triển của Marine Thương Mại Panaman và thành lập Panama như một Diễn đàn Thế giới Cho việc bắt giữ tàu.

La Asociación Panameña de Derecho Marítimo (APADEMAR) es una asociación sin fines de lucro que agrupa, entre otros, một chuyên gia về da derecho que ejercen dentro del campo de derecho marítimo.

Como gremio activo, que mantiene una constante en la vida nacional, hemos sugerido la introducción de distintas normas que luego se han convertido en leyes de la República, colaborando en granitamento de crecimiento de la Marina Mercante Panameña y el establecimiento de panamá como Un Foro Mundial para el arresto de buques.

Đồng tổ chức

Autoridad del Canal de Panama

Autoridad Maritima de Panama

Thuyền trưởng Orlando Allard: Chủ tịch Ban tổ chức

Merlyn Jimenez: Marsh SEMUSA.

Javier Ortíz: CALPAN

Anamae Ortíz: De Castro & Robles

Patricia Velasquez: Tổng công ty MACOSNAR

Gabriela Araya: Grupo SETIMSA

Giovanna Avendano: Luật Sư Avedano

Nicolas Vukelja Duque: DẦU & DỊCH VỤ TERRAMAR

Ing. Rafael Cigarruista: PANAMA MARINE SẢN PHẨM & CERTIFICATION DỊCH VỤ INC.

Tanya Carlucci: Cơ quan Hàng hải Panama

Ramon Franco: Franco & Franco

Margareth Mosquera: PATTON, MORENO & ASVAT

Rommel Troetsch: CÔNG TY HÀNG HẢI HÀNG HÓA, S.A.

Michell De la Ossa: CÔNG TY HÀNG HẢI HÀNG HÓA, S.A.

Iria Barrancos: Người đăng ký Marítimos Asociados

Juan Carlos Croston: Trạm Quốc tế Manzanillo

Jose Digeronimo: VT Vận chuyển Quốc tế Inc

Anna Sanfilippo: Phòng Hàng Hải Panama

Marta Guardia: Cơ quan Quản lý Kênh Panama

Marta Caballero: Cơ quan Hàng hải Panama

Santiago Torrijos: CÁC DỊCH VỤ CHỨNG THỰC INTERMARITIME

Deepak Vikash: Mercansa

Elena de Caparó: OPISA

Esther María Caparó de Martin: OPISA

Miriam Rodríguez: Cơ quan Hàng hải Panama

Belisario Porras: PATTON, MORENO & ASVAT

Enrique Zeledon: Trợ lý Chủ tịch Ban tổ chức