Menu

Sự Kiện

TRUNG TÂM DOANH NGHIỆP Nhà tài trợ – 10.000 USD
Một trung tâm kinh doanh sẽ được lắp ráp tại Trung tâm Hội nghị Megapolis, 10 máy tính và hai máy in sẽ có sẵn
Cho tất cả người tham dự và diễn giả.
TÀI KHOẢN QUYỀN
• Khả năng đặt vật liệu POP POP vào khu vực nơi trung tâm kinh doanh sẽ được lắp đặt.
• Buồng 18 m2 (9,881.27 ft 2) trong triển lãm song song với Đại hội.
• Logo của nhà tài trợ trên bảng hiệu biển hiệu sẽ được lắp đặt tại các khu vực khác nhau của Đại hội.
• Logo của nhà tài trợ trên trang web của Đại hội.
• Logo của nhà tài trợ trong chương trình nghị sự sẽ được trao cho tất cả những người tham gia.
• Hai (2) đăng ký để tham gia vào các hội nghị và các sự kiện xã hội.
• Bốn (4) dấu hiệu nhận dạng cho nhân viên triển lãm sẽ trợ giúp cho gian hàng.
• Đề cập đến người bảo trợ của chủ nhân của buổi lễ trong các cuộc hội nghị khác nhau trong đại hội, đặc biệt là khi nó liên quan đến
Trung tâm thương mại.
• Hiển thị logo của nhà tài trợ trên màn hình sẽ được cài đặt tại hội nghị.
• Quyền đặt tài liệu quảng cáo trong hành lý xách tay cho tất cả những người tham gia Đại hội.
• Quyền có được danh sách những người tham gia chính thức đăng ký hợp pháp tại Đại hội.
Nhà tài trợ USB DRIVE – 5.000 đô la
Nhà tài trợ của ổ đĩa USB sẽ được trao cho tất cả những người tham gia với các bài thuyết trình được đưa ra tại Đại hội.
TÀI KHOẢN QUYỀN
• Logo của nhà tài trợ trong ổ USB.
• Logo của người bảo trợ trên bảng hiệu biển báo sẽ được lắp đặt tại các khu vực khác nhau của Đại hội.
• Logo của nhà tài trợ trên trang web của Đại hội.
• Logo của nhà tài trợ trong chương trình của Đại hội sẽ được trao cho tất cả những người tham gia.
• Đăng ký tham dự hội nghị và các sự kiện xã hội.
• Đề cập đến chủ tịch của buổi lễ trong các cuộc hội nghị khác nhau trong Đại hội.
• Hiển thị logo của nhà tài trợ trên màn hình sẽ được cài đặt tại hội nghị.
• Quyền đặt tài liệu quảng cáo trong hành lý xách tay cho tất cả những người tham gia Đại hội.
• Quyền có được danh sách chính thức của những người tham gia đã đăng ký chính thức trong Đại hội.
BƠM NƯỚC VÀ NHỰA NHỰA ỦNG HỘ $ 5,000
Nhà tài trợ cho chai nước và ly nhựa sẽ được giao cho mỗi người tham gia.
TÀI KHOẢN QUYỀN
• Logo của nhà tài trợ trong chai nước.
• Logo của nhà tài trợ trong ly nhựa.
• Logo của người bảo trợ trên bảng hiệu biển báo sẽ được lắp đặt tại các khu vực khác nhau của Đại hội.
• Logo của nhà tài trợ trên trang web của Đại hội.
• Logo của nhà tài trợ trong chương trình nghị sự sẽ được trao cho tất cả những người tham gia.
• Một dòng chữ để tham gia vào các hội nghị và trong tất cả các sự kiện xã hội
• Đề cập đến sự bảo trợ của chủ nhân của buổi lễ tại các hội nghị khác nhau trong Đại hội.
• Hiển thị logo của nhà tài trợ trên màn hình sẽ được lắp đặt tại phòng họp.
• Quyền đặt các tài liệu quảng cáo trong các cặp thông báo cho những người tham gia Đại hội.
• Quyền được nhận danh sách chính thức của những người tham gia đăng ký hợp pháp tại Đại hội.
Nhà tài trợ của COCKTAIL OPEN BAR và CHEESE SELECTION for the Networking Sessions – 12.000 đô la (hai nhà tài trợ tối đa)
Tài trợ một quầy bar cocktail mở và lựa chọn phô mai trong các buổi họp mạng sẽ diễn ra trong
Khu vực triển lãm, vào Thứ Hai 13 và Thứ Ba 14, vào cuối các hội nghị.
TÀI KHOẢN QUYỀN
• Khả năng đặt vật liệu POP của người bảo trợ trong khu vực nơi cocktail sẽ được giữ.
• Một gian hàng 18 mt2 (193.75 ft2) trong triển lãm song song với đại hội.
• Logo của người bảo trợ trên bảng hiệu biển báo sẽ được lắp đặt tại các khu vực khác nhau của Đại hội.
• Logo của nhà tài trợ trên trang web của Đại hội.
• Logo của nhà tài trợ trong chương trình nghị sự, sẽ được trao cho những người tham gia.
• Hai (2) đăng ký để tham gia vào các hội nghị và trong tất cả các sự kiện xã hội.
• Bốn (4) thương hiệu triển lãm cho nhân viên sẽ trợ giúp tại gian hàng.
• Đề cập đến sự bảo trợ của chủ nhân của buổi lễ trong các cuộc hội nghị khác nhau trong đại hội, đặc biệt khi đề cập đến các buổi họp qua mạng.
• Hiển thị logo của nhà tài trợ trên màn hình sẽ được lắp đặt tại phòng họp.
• Quyền đặt các tài liệu quảng cáo trong các cặp thông báo cho những người tham gia Đại hội.
• Quyền được nhận danh sách chính thức của những người tham gia Đại hội đã đăng ký hợp lệ.
Nhà tài trợ cho Tour kỹ thuật – $ 12,000.00
Nhà tài trợ cho chuyến tham quan kỹ thuật đến khu vực mở rộng kênh đào Panama, vào Thứ Tư, ngày 15 tháng 4 năm 2015 cho những người tham gia
Và các diễn giả tại Đại hội.
TÀI KHOẢN QUYỀN
• Logo của nhà tài trợ về lời mời tham quan kỹ thuật.
• Khả năng đặt vật liệu POP của người bảo trợ trong khu vực nơi kỹ thuật lưu diễn sẽ được tổ chức.
• Khả năng đặt một biểu ngữ trên xe buýt sẽ đưa những người tham dự tour kỹ thuật.
• Một gian hàng 18 mt2 (ft2) trong