Menu

Tác động của Nicaragua ở kênh đào Panama

0 Comments

 

http://laestrella.com.pa/economia/impacto-nicaragua-canal-panama/23846353
Marlene Testa
[email protected]
Conversatorio tham gia nói PSA International Terminal, mà hoạt động nền tảng chứa cảng Rodman.

Tác động của Nicaragua Canal ở thủy Panama tập trung các cuộc tranh luận về Hội nghị Hàng hải & Triển lãm, sự kiện quốc tế do hàng hải Phòng Panama và Hiệp hội Luật Panama Hàng hải tổ chức, giữa 12 và 15 tháng Tư.

Sự kiện này cũng sẽ đóng khung ba nhà khai thác lớn nhất terminal trên thế giới (HPH, PSA và APM Terminals) phân tích tác động của sự phát triển cảng gửi việc mở rộng kênh đào Panama.

Các giám đốc điều hành của Cảng Container Suez Canal, Klaus Holm Laursen, khẳng định sự tham gia của mình như là một diễn giả tại cảng panel phát triển bưu chính mở rộng kênh đào Panama.

Khu cảng container kênh đào Suez được điều hành bởi APM Terminals. Điều này, đến lượt nó, là nhà điều hành của cảng container trên thế giới, trong đó kiểm soát 55% cổ phần của thiết bị đầu cuối này, nằm ở lối vào phía bắc của tuyến đường quan trọng này của thương mại thế giới, là trung tâm trung chuyển cho phía đông Địa Trung Hải.

Họ tham gia vào nhóm thảo luận PSA International Terminal, mà hoạt động nền tảng cảng Rodman chứa Panama, HPH, mà hoạt động ở cả hai lối vào của kênh đào Panama (cảng Balboa và Cristobal) và ACP bởi dự thảo Corozal.

Sự tham gia của các nhà khai thác sẽ chịu trách nhiệm cho Alessandro Cassinelli, Giám đốc điều hành của PSA và Aitor Ibarreche Rodman, CEO của HPH Panama, trong khi ACP, Phó Quản trị viên Manuel Benítez.

Cuộc tranh luận này sẽ tham gia Giovanni Benedetti, giám đốc thương mại của cảng Cartagena, Roger Guenther, giám đốc điều hành của Cảng Houston, và Charles Baker, Giám đốc điều hành của cảng container của cảng Mariel, Cuba, những người sẽ thảo luận về chiến lược của mình để tận dụng lợi thế của việc mở rộng Panama Canal.

khai thác cảng PSA, HPH và APM Terminals là 1, 2 và 3, tương ứng, trên thế giới xếp hạng bến khai thác container trên toàn thế giới.